OD 15.12.2018. Radno vrijeme u periodu prodaje pirotehnike - 08:00 - 19:00 - TIM TANJA d.o.o. Peteranec - Koprivnica
18.06.2017. Vatromet Bundek  – izvođač Mirnovec

18.06.2017. Vatromet Bundek – izvođač Mirnovec